Min blogg,mitt liv, og hva som opptar meg

Satset millioner på pelsdyrproduksjon – «Me blir gjeldsslavar»

Satset millioner på pelsdyrproduksjon – «Me blir gjeldsslavar»
Screendump: NRK

Stakkars! Nei, vet du hva. Når man kan lese på NRK at pelsdyrbønder sutrer fordi de har investert millioner i dyrs lidelse for egen profitt, og nå frykter for at de blir gjeldsslaver, klarer ikke jeg å få medfølelse. Dette er ikke noe annet enn å måtte ta konsekvensene av egne handlinger. Andre ville kanskje kalt det karma.

For å sette ting på spissen, ingen hadde særlig medlidenhet når krigsforbrytere etter WW2 ble dømt til døden heller.

Ja, det er en forskjell. Da var det snakk om mennesker, nå er det snakk om dyr. Likheten er at begge er levende vesener, selvstendige individer, og at noen forsøker å profitere på bekostning av andre levende vesener på en bestialsk måte. Dette handler ikke om matproduksjon, men om utdatert forfengelighet. Utdatert fordi jeg har vansker med å komme på noen som er oppdatert i tiden som finner det vakkert å kle seg i rester fra ett dyrekadaver, spesielt når de vet hvilke lidelser dyrene har blitt utsatt for.

Kynisk næring

Pelsdyrnæringen, som alltid har visst hva de har gjort, skal til og med få erstatning for å måtte legge ned. De burde ikke fått ei krone. Hvis de skulle fått noe av staten, burde pelsdyrnæringen fått bøter for dyreplageri satt i system.

Mattilsynet reagerer også sterkt på at flere pelsbønder forteller hvordan de lar være å føre tilsyn med pelsdyrene, og i stedet fyller ut tilsynsprotokollene når de kjører ut mat.

De ble forskrekket over at det at finnes slike holdninger. Dette er folk som jobber med levende vesener, som sier at de forsøker å omgå regelverket og føre tilsynsmyndighetene bak lyset. Hvis folk bevisst forfalsker dokumentasjon og prøver å lure tilsynsmyndighetene, så er det vanskelig for Mattilsynet å avdekke slike grove tilfeller av dyremishandling. Når holdningene er slike, er det ingen annen vei å gå enn å sette foten ned for bransjen.

Dessverre så er partier som Senterpartiet og Krf eksempler på partier som vil la de fortsette dyremishandlingen. At Senterpartiet  er for, er ikke overraskende for meg, de er jo i pelsdyrbransjens eget parti, og har tidligere sittet i regjering med Quisling, og dermed støttet opp om holdninger, som de fleste av oss for lengst har tatt sterk avstand fra. I dag bruker de en litt annen retorikk, basert på frykt for høye strømpriser, og fraflytting fra distriktene for å få støtte. Støtte de trenger for å kunne få makt til å fortsette å støtte opp om næringer som bidrar til dyreplageri.

At Krf er for denne næringen som bidrar til store plager for deler av Guds skaperverk, dyrene, strider jo mot hva de hevder partiets verdisyn er. Eller?

Pels er vakkert, utrolig vakkert. På dyrene.